www.bernerhunden.se

 

MH-beskrivning utförd i Järvsö 2008-09-21

 

Alnöitens Lucas Lancelot

Kontakt

Lek 1

Jakt

 

Avståndslek

Överraskning

Ljud

Spöken

Lek 2

 

H

S

H

L

G

D

F

F

G

G

A

I

H

N

L

S

R

H

N

K

K

R

N

K

K

H

K

R

N

K

L

G

S

ä

a

a

e

r

r

ö

ö

r

r

K

n

o

y

e

a

ä

o

y

v

v

ä

y

v

v

o

o

ä

y

o

e

r

K

l

m

n

k

i

a

r

r

i

i

T

t

t

f

k

m

d

t

f

a

a

d

f

a

a

t

n

d

f

n

k

i

O

s

a

t

l

p

g

f

f

p

p

I

r

/

i

l

a

s

/

i

r

r

s

i

r

r

/

t

s

i

t

l

p

T

n

r

e

u

a

k

ö

ö

a

a

V

e

a

k

u

r

l

a

k

s

s

l

k

s

s

a

r

l

k

a

u

a

T

i

b

r

s

n

a

l

l

n

n

I

s

g

e

s

b

a

g

e

t.

t.

a

e

t.

t.

g

o

a

e

k

s

n

 

n

e

i

t

d

m

j

j

d

d

T

s

g

n

t

e

 

g

n

R

 

 

n

R

 

g

l

 

n

t

t

d

 

g

t

n

 

e

p

a

a

e

e

E

e

r

h

 

t

 

r

h

ä

I

 

h

ä

I

r

l

 

h

 

 

e

 

 

e

g

 

 

 

n

n

 

 

T

 

 

e

 

e

 

 

e

d

n

 

e

d

n

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

d

1

2

S

 

 

t

 

 

 

 

t

s

t

 

t

s

t

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

e

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

l

r

 

 

l

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

2

2

2

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

10 

a

b

c

a

b

c

a

b

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

a

b

c

d

e

a

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

3

2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

2

1

2

3

5

5

3

1

1

2

 

Kontakt.

 

 
 
Leklust.

 

 
 
Jakt.

 

 
 
Aktivitet.

 

 
 
Avståndslek.

 

 
 
Överraskning.

 

 
 
Ljud.

 

 
 
Spöken.

 

 
 
Skott.